Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.biisletme.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden biisletme.com sistemine üye olunabilir. Her biisletme.com kullanıcısı, Çizim Medya (“biisletme.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

biisletme.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden rezervasyon yapabilme , ürün siparişi verebilme , yemek siparişi verme , taksi çağırma , ambulans polis ve itfaiye çağırma , tüm sosyal medya yönetimi ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. biisletme.com Kullanıcı Sistemi

Her biisletme.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

Her kullanıcının biisletme.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem biisletme.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla biisletme.com sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile biisletme.com sistemine dahil diğer sitelere  de giriş yapabilirler.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde biisletme.com, talep üzerine kullanıcının biisletme.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve biisletme.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

biisletme.com kullanıcılarını biisletme.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile biisletme.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca biisletme.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların biisletme.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Kullanıcıların belirlemiş oldukları biisletme.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.

biisletme.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

biisletme.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. biisletme.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler biisletme.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, biisletme.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve biisletme.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak biisletme.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde biisletme.com üyeliğinin sona erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

biisletme.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının biisletme.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

biisletme.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, biisletme.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere biisletme.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, biisletme.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

biisletme.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle biisletme.com'un sorumlu olmayacağını;

biisletme.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan biisletme.com'un sorumlu olmayacağını;

biisletme.com' da sunulan hizmetlere biisletme.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda biisletme.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca biisletme.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, biisletme.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü biisletme.com'un sorumlu tututalamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan biisletme.com’un sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların biisletme.com’a devredildiğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların biisletme.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

biisletme.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde biisletme.com’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde biisletme.com’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya biisletme.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

biisletme.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, biisletme.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı biisletme.com'dan tazminat talep etmemeyi;

biisletme.com'dan izin almadan biisletme.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

biisletme.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde biisletme.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

biisletme.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

biisletme.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların biisletme.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. biisletme.com'a Tanınan Yetkiler

biisletme.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. biisletme.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı biisletme.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre biisletme.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. biisletme.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya biisletme.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.biisletme.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.biisletme.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı biisletme.com sorumlu tutulmayacaktır.biisletme.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.biisletme.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. biisletme.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin biisletme.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.biisletme.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya biisletme.com sistemi içinde biisletme.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, biisletme.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.biisletme.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü biisletme.com sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde biisletme.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.biisletme.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair biisletme.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan biisletme.com sorumlu değildir.biisletme.com, kullanıcının biisletme.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden biisletme.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.biisletme.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.biisletme.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.biisletme.com üye işletmelerin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, biisletme.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

biisletme.com kullanıcıları biisletme.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, biisletme.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura biisletme.com tarafından değil siparişi alan işletme tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, biisletme.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri işletmelerin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için işletmeler tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi biisletme.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Vale Hizmeti kullanılarak online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde, biisletme.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri işletmelerin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, vale hizmeti kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, işletme ve biisletme.com'a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri

Kullanıcı biisletme.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu biisletme.com ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile biisletme.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler biisletme.com ve biisletme.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve biisletme.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri işletmelar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) biisletme.com, biisletme.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların biisletme.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

10. Ürün Teslimatı

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, biisletme.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

11. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak

kullanıcı adresinin sipariş verilen işletmenin ve ya marketin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

siparişin ilgili işletme veya markete iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

işletme veya market tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen işletmen yada marketin  iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

siparişin bir kısmının veya tamamının işletmede yada markette mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili işletme yada market onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili işletme veya market  onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili işletme yada market  bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili işletme yada market  görevlisine iadesi gerekmektedir.

biisletme.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, biisletme.com’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. biisletme.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

biisletme.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. biisletme.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta biisletme.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

ANLAŞMANIN KABULÜ:

Bu anlaşma, siz ve bir Çizim Medya markası olan biisletme.com arasındaki bir anlaşmadır. Bu anlaşma biisletme.com'ı kullanma kurallarını ortaya koymaktadır. Siteye eriştiğinizde veya siteyi kullandığınızda, her durumda bu Şartlar ve Koşullara ("Sözleşme Şartlarına") uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

biisletme.com Web Sitesi'ne erişmeden veya siteyi kullanmadan önce lütfen bu sözleşme metnini dikkatlice okuyunuz, biisletme.com Web Sitesi'ne erişmekle veya biisletme.com Web Sitesi'ni kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Şayet aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmek istemezseniz, biisletme.com Web Sitesi'ne erişmeyebilir, biisletme.com Web Sitesi'ni kullanmayabilirsiniz ve söz konusu şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı istemediğiniz halde biisletme.com Web Sitesi'ni kullanmaya başladıysanız bunu derhal durdurmalısınız.

Sözleşmenin tarafı ve biisletme.com internet sitesinin haklarına sahip olan  Çizim Medya bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin biisletme.com Web Sitesi'ne konulması ile birlikte derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden bilgi sahibi olmak için periyodik olarak sözleşmeyi incelemeyi kabul etmektesiniz. Sizin biisletme.com Web Sitesi'ne devam eden erişiminiz ve devam eden biisletme.com Web Sitesi'ni kullanma eyleminiz değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

TANITIM MATERYALLERİN KULLANIMI:

Sitemizde çeşitli türlerde bilgi, metin, fotoğraf, tasarım, grafik, görsel, efekt ve başka materyaller kullanılmaktadır.

SADECE KİŞİSEL, TİCARİ OLMAYAN KULLANIMINIZ için biisletme.com Web Sitesi  üzerindeki bilgi, içerik ve reklamlar (Bunlar toplu olarak, tarafımızdan "Materyaller" olarak adlandırılmaktadır) tarafımızdan sağlanmaktadır.

Bundan dolayı, biisletme.com Web Sitesi üzerindeki Materyalleri, sadece dahili, ticari olmayan, bilgilendirme amaçlarıyla görüntüleyebilir, kullanabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Site üzerinde/üzerinden veri toplamanız, depolamanız, çekmeniz veya biisletme.com Web Sitesi'ne otomatik olarak sorgu gönderen işlem veya işlemleri kullanmanız yasaktır. biisletme.com Web Sitesi, yarışma ürün ve hizmetlerinin listesi de dahil olmak üzere, herhangi bir kayıt ve liste koleksiyonu derlemek için kullanılamaz. Site veya Materyaller talep edilmediği takdirde herhangi bir reklam e-postasında kullanılamaz. Tanımlanan Materyal, ürün, hizmet, işlem ve teknolojilerin telif hakları, ticari markaları, patentleri veya fikir haklarının lisansları size bağışlanmaz. Bu gibi tüm haklar biisletme.com, bağlı ortakları, bağlı olunan firmalar ve/veya bu hakların üçüncü parti sahipleri tarafından saklı tutulmaktadır.

biisletme.com, Web Sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen ( download edilen ) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servi¬sin gecikmesinden, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı za-rarlardan (kar kaybından, işin yanda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) biisletme.com Web Sitesi yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmayacaktır.

MARKALARIN KULLANIMI:

biisletme.com markası, logoları, ilgili tüm ürün ve hizmet adları, sloganları, ticari markaları ve hizmet markaları biisletme.com'a ve bağlı ortaklıklarına aittir, biisletme.com lisansı altındadır. Buradaki diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları kendi sahiplerine aittir. Materyallerden veya siteden yapacağınız her kopyalama, sitedeki telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarına uygun olmalıdır. biisletme.com'ın önceden yazılı bir izni olmaksızın biisletme.com ismi ve materyalleri herhangi bir reklam, tanıtım ve ticari eylemde kullanılamaz. İzin başvuruları info@biisletme.com adresine yapılmalıdır.

biisletme 'a SAĞLANAN BİLGİNİN KULLANIMI:

Gizli ve kişiye özel bilgilerinizi bize göndermeyiniz. Bize göndereceğiniz herhangi materyal, geri dönüş, veri, cevap, soru, yorum, öneri ve fikrin gizli olmadığı ve kişiye özel olmadığı kabul edilecektir. biisletme.com'ın gizli ve kişiye özel bilgileri açığa vurulmaktan koruma yükümlülüğü yoktur ve biisletme.com, bilgilerin yeniden oluşturulması, kullanılması ve herhangi bir sınırlama olmaksızın başkalarıyla paylaşılması haklarına sahiptir. biisletme.com ayrıca, tarafınızdan gönderilen her türlü fikir, konsept, deneyim bilgisi, yöntem bilgisi, teknik bilgi, geliştirme, üretim, pazarlama ürünleri ve servisleri ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgileri kullanma hakkına sahiptir.

YAŞ: biisletme.com Web Sitesi öncelikli olarak 16 yaş ve üzeri kişilerin kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır.

biisletme  WEB SİTESİ KULLANICI YAŞI:

biisletme.com Web Sitesi öncelikli olarak 18 yaş ve üzeri kişilerin kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır. 18 yaşından küçükseniz, adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi ya da sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi internet üzerinden bizimle paylaşmadan önce, lütfen ebeveyninize bunun uygun olup olmadığını sorunuz ve izin alınız. biisletme.com Web Sitesi, 18 yaşın altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmadan teşhir edilebilir nitelikte kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir.

TARAFIMIZDAN DOĞRULAMA YAPILMAMAKTADIR:

biisletme.com Web Sitelerinden indirilen, erişilen, bağlantı verilen, dağıtılan; tavsiye, puanlama, teklif, öneri içeren herhangi ürün, hizmet, indirim, kupon, promosyon veya materyallerin doğruluğu, yasallığı, meşruiyeti, geçerliliği veya güvenilirliği, tarafımızdan araştırılmamakta, temsil edilmemekte ve teyit edilmemektedir.

Üçüncü partilerin herhangi isim, marka, ürün veya hizmetlerine yapılan referanslar, üçüncü parti sitelere veya bilgilere açılan bağlantılar; üçüncü partilere, herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesine, tavsiyeye, bilgiye; sunulan bir reklam, bilgi, indirim, promosyon, teklif sonrası satın alınan herhangi bir ürün veya hizmete destek verdiği, sponsor olduğu ve bunları tavsiye ettiği anlamına gelmez.

İÇERİK FERAGATNAMESİ:

biisletme.com reklam verenler, içerik partnerleri, yazılım geliştiricileri, mecralar, reklam ajansları, işverenler, kullanıcılar, yeniden satıcı kurumlar, ve diğer üçüncü taraflar tarafından yaratılmış ve tedarik edilmiş olan bilgileri iblağ eder.

biisletme.com'ın kendi sayfalarındaki bu verinin doğruluğu üzerinde bir kontrolü yoktur. biisletme.com web sitesindeki içerik, teknik hata ve harf hatasından sorumlu değildir.

biisletme.com olarak bu datanın geçerlilik, içerik, kalite, telif hakkı uygunluğu, veya yasallığı garantisini ve sorumluluğunu almayarak, bunlardan doğabilecek kayıp ve hasarı kabul etmemekteyiz.

Tüm ürün ve promosyonlardaki bilgiler, sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber, fiyatları, ve ürün bulunurluğu ya da herhangi başka bir özelliği ürün tedarikçisi ya da promosyoncusu tarafından haber verilmeden değiştirilme hakkına sahiptir. İnternette dolaşırken tedbirli davranmanız önerilir.

biisletme.com hiçbir zorunluluk altında kalmadan ve sadece kendi erginliğini kullanarak, sitenin herhangi bir yerini iyileştirme, eksikleri ve hataları değiştirme hakkına sahiptir. Uygunluğuna göre, sitedeki herhangi bir bilgiyi değiştirme yoluna gidilebilir, ancak hiçbir hatadan sorumluluk kabul edilmez.

Sitenin içeriği çerçevesinde kullanıcıya yarar sağlaması için dış linkler tedarik edilmiştir. Bu linklerin tedarik edilmesi listelenen websitelerinin biisletme.com ya da ortaklıkları tarafından onaylandığı anlamına gelmez. biisletme.com hiçbir şekilde kendi sitesi de dahil olmak üzere, verilen dış linklerin performansı ve temsilinden zorunlu değildir. Bir reklam verenin reklamı, sponsor bağlantıları ya da diğer dış linklere bastığınızda, tarayıcınız sizi otomatik olarak biisletme.com tarafından kontrol edilmeyen veya ağırlanmayan bir pencereye yönlendirebilir. biisletme.com ve ortakları bu dış linklerin içeriği, fonksiyonelliği, veya teknik güvenliğinden sorumlu değildir.

Dışarıdan tedarik ettiğimiz bu linkleri ya da kendi sitemize gelen üçüncü taraf linklerinin etkinliğini kaldırmak hakkına sahip olduğumuz gibi böyle bir zorunluluk kabul etmemekteyiz. Bu hakkımızla birlikte markalama yaptığımız reklamverenlerden gelen ya da giden, sponsorlardan ve içerik sağlayan partnerlerimizden gelen linkler de dahildir.

Bazı diş linklerin tedarik ettiği bilgiler bazı insanlar tarafından münasebetsiz, hakaret edici, ve uygunsuz bulunabilir. Dışarıdan link verilmiş olan bir sayfadaki bilgilerin doğruluğu, ilgili olma durumu, telif hakkı uygunluğu, hukuka uygunluğu ya da topluma uygunluğu açısından sorumluluk kabul etmemekteyiz.

biisletme.com iş listeleme sitelerini rehbere eklemeden önce ya da sonra tamamiyle ön elemeden geçirmez ve üçüncü tarafların bu rehbere girerken sağlamış oldukları içerik için sorumluluk kabul etmez.

biisletme.com Web Sitesi üzerindeki linklerin kaynaklan üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Bu nedenle linklerini gösterdiğimiz web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığımız gibi bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edile¬bilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden, herhangi bir içerik, mal veya hizmetten veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değiliz.

GARANTİ FERAGATNAMESİ:

biisletme.com sitesinin kullanımı, içeriğine olan itimat, ve internetin genel olarak kullanımı kullanıcının kendi riski altındadır. biisletme.com, kendi websitesinde görüntülenen sonuçların doğruluğundan, içeriğinden, tamamından, hukuksal uygunluğundan, güvenirliğinden, tedariğinden veya işlevselliğinden doğacak tüm sorumluluktan ve mesuliyetten muaftır.

Bu site (tüm bilgiler, ve içerikler dahil olmak üzere) olduğu gibi ve mevcut edildiği gibi, hiçbir garanti kapsamında olmadan tedarik edilmekle birlikte, site tarafından hiçbir şekilde ürünleri, verdiği bilgiler ve bunlardan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

biisletme.com, sitenin ve içindeki materyallerin güvenliğine, güvenilirliğine, zamanlamasına, doğruluğuna ve performansına dayanan bütün garantiyi en kapsamlı kanunun izin verdiği düzeyde feragat etmiştir. biisletme.com herhangi bir hatanın ya da yetersizliğin düzeltilmesi ya da içeriğin virüssüz ya da zarar verici elemanlar içermediği üzerine garanti vermez.

biisletme.com Web Sitesi'ne erişen veya Web Sitesini kullanan siz kullanıcı biisletme.com Web Sitesi'nin her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan, materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımım ve güncellemelerini yapmak tama-men sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıklan veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan biisletme.com sorumlu değildir.

biisletme.com kendi sitesindeki reklamlardan ya da tedarik ettiği dış linklerden reklam verilerek elde edilmiş bir bilgi, eşya ya da servisin garantisini en kapsamlı kanun çerçevesinde feragat etmiştir.

biisletme.com web Sitesi yoluyla sağlanan tüm bilgiler, ve içerikler dahil olmak üzere düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanırlığı konusunda değerlendirme yetkisi yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Siz, Web Sitesine erişerek veya Web Sitesini kullanarak biisletme.com Web Sitesi'nin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğinizi kabul etmektesiniz.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLARI:

a) Hiç bir durumda biisletme.com hiç bir kullanıcısına, bu kullanıcıların sitedeki veya dışarıya verilmiş olan linkleri kötüye kullanmalarından doğacak olan hasarı kabul etmez. Bu hasarlar direk, özel, cezai, dolaylı, bağlı olarak, ya da tesadüfen oluşan zararları kapsadığı gibi kar, ciro, kullanım ya da veriden oluşan zararları da garanti kapsamı altında, kontratlı ya da telif hakkı ihlaline uğramış, kamu (ihmalsizlik dahil olmak şartıyla) ya da başka bir nedenle getirilmiş olan zararları da kapsar. Kendi sitesi ve sitedeki içerik dolayısıyla oluşabilecek ihmaller ve zararlar, biisletme.com'ın bilgisi doğrultusunda olup olmaması göz ardı edilerek, ya da biisletme.com'a konu hakkında tavsiyede bulunulmuş olsa dahi kabul edilmez. biisletme.com sitesinde bulunan ya da siteden elde edilebilen hiç bir bilgi, ürün, ya da servisin doğruluğu ve kullanılabilirliği için hukuksal bir sorumluluk kabul etmez.

Bu sitenin kullanıcı hem bu site için hem de genel internet kullanımı için tüm kullanıcı risklerini ve sorumluluğunu kabul eder.

Yukarıda geçen sınırlar, herhangi bir zuhulün asıl anlamına bağlı olmaksızın, kanunun bütünüyle ve yasal çözüm yolu ile uygulamaya konulmaktadır.

Tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncelleşmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden bu yükümlülüklere uymamanızdan dolayı uğrayabileceğiniz her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen siz sorumlusunuz.

b) Üçüncü Parti Siteler:

Ödeme, mal veya hizmet teslimi veya herhangi başka şartlar ve koşullar ve garantiler veya iş ilişkileri ile ilgili temsiller gibi, reklamveren veya servis sağlayıcılarının satış promosyonları ile olan yazışmalarınız veya iş ilişkileriniz veya katılımlarınız tamamen sizin ve bu reklamverenler veya hizmet sağlayıcıları arasındadır. İnternette olan tüm işlemlerinizden ortaya çıkan ya da sonucu olarak doğan tüm risklerini üstleniyorsunuz ve sitede olan içerikten ve bu içerikten veya eksik içerikten doğabilecek sonuçlardan sorumlu ya da suçlanabilir olmadığımızı kabul ediyorsunuz. Sitede bulunan içeriğin, reklamın, ürünlerin, servislerin veya başka malzemenin kullanılabilirliğinden, doğruluğundan, telif haklarına uygunluğundan, yasallığından, ahlaki değerlerinden veya herhangi başka bir yönüyle sorumlu ya da suçlanabilir olmadığımızı kabul ve taktik edersiniz. Linklenmiş sitelerde kullanılan koşullar ve şartlar,; bu dokümandaki şartlar ve koşullardan farklı olabilir ve biisletme.com sitesinin sunduğu gizlilik politikasından farklı olabilir. Sitede listelenen herhangi bir iş veya gelir modelinin yerel lisanslaması veya yerel lisanslamasından dolayı oluşacak bir uygulama, inceleme veya revizyondan sorumluluk kabul etmiyoruz.

Siz ve web sitesi üzerinde bulunan veya web sitesi yoluyla ilişki kurduğunuz herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak sizin katılımınız, yazışmanız veya iş iliş¬kileriniz ve diğer her türlü ilişkiniz yalnızca siz ve 3. kişi arasında olduğundan, sorumluluk yalnızca size ait olduğundan, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranılan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden biisletme.com sorumlu değildir.

TARAFINIZDAN GÖNDERİLEN MATERYALLERİN DENETLENMESİ:

biisletme.com sitesinde değişiklikler periyodik olarak gerçekleşebilir. biisletme.com sitesi, ürünlere ve servislere haber vermeksizin iyileştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Sitelerden gönderilen veya sitelerden herhangi bir materyalin denetlemesinden herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Ancak, biisletme.com sitesinin kullanan her kimse biisletme.com'ın şunları denetliyeceğini kabul ve teyid eder: 1- Tüm ilgili kanun şartname ve devletsel istekleri 2- Sitenin düzgün şartlarla yönetilip, kendini ve kullanıcıları koruyacağını. biisletme.com sitesi, eğer herhangi bir koşul ya da şarta uymadığını ya da herhangi bir kanunu ihlal ettiğini düşündüğü, sitesinde bulunan veya gönderilmiş herhangi bir materyali, kabul etmeme, değiştirme ve reddetme hakkını saklı tutar.

HİZMETTEN SİLME:

biisletme.com sitesi, materyalleri yükleyen kişinin ya da üçüncü kişilerin izleme oranı ve değerlendirmeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ek materyalleri reklamından çıkış yapmaya karar veren reklam verenin talebi üzerine ilgili materyalleri silecektir. biisletme.com sitesi, sisteme zarar vereceğini ya da hukuka aykırı olduğunu bildiği ya da düşündüğü materyalleri silme (veya halka açık forumlarda yayınlamayı reddetme) hakkını saklı tutar. biisletme.com sitesi Materyalleri sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar. biisletme.com sitesine reklam amacıyla konan Materyalleri, uzunluk, netlik ve/veya biisletme.com sitesinin Genel Yayın Standartları ile bütünlük sağlanması amacıyla değiştirebilir.

biisletme.com, bir yargı merciinin kararı ve/veya biisletme.com'ın bunu gerekli görmesi halinde, hesabınızın yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi halinde veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerinizi açıklama hakkını saklı tutar..

TAZMİNAT:

Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden, hukuka aykırı fiilinden, ya da tarafından gerçekleştirilmiş fikrî ve sinaî haklar da dahil olmak üzere üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkını ihlal eden fiilinden dolayı üçüncü kişinin hesabında doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve bu zararların tazmini için herhangi bir şekilde, bizi ve (uygulandığı ölçüde) ana şirketi, iştiraklerini ve diğer bağlı şirketlerini, yetkili, müdür, temsilci ve çalışanlarını bu tür bir zararın tazmininden sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Bu yükümlülükler, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde sona erse dahi yürürlükte kalacaktır.

biisletme.com Web Sitesine erişimi ve web sitesinin kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederseniz bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar vb. masraflardan sorumlu olduğunuzu ve biisletme.com'ın hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, biisletme.com Web Sitesi'nin bağlı ortakları,  çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürme hakkına sahiplerdir. 

FİKRİ MÜLKİYET ŞİKAYETLERİ:

biisletme.com olarak üçüncü tarafların ticari markalarının kullanımlarını, ve telif haklarının kontrolü için sorumluluk kabul edilmemektedir. Ancak, kendi bünyemizde ve sadece uygun gördüğümüz durumlarda, telif haklarını ihlal eden kullanıcıların, üyelerin veya üçüncü tarafların erişimini kaldırabilir, askıya alabilir, ya da kapatabiliriz.

Bu nedenle eğer bu sitede ya da bu siteye gelen linklerde telif hakkı olan işinizin ya da markanızın izinsiz çoğaltıldığı konusunda bilgi sahibiyseniz ve bu konuda hukuki işlem yapılmasını istiyorsanız, aşağıda belirtilen bilgileri (DigitalMillenium Telif Hakkı Kanunu altında) bize ulaştırmakla yükümlüsünüz:

Telif hakkı ihlal edildiği düşünülen durum için marka ya da marka adına işlem yapma hakkına sahip olan kişinin fiziksel ya da elektronik imzası, telif hakkı ihlal edildiği düşünülen işin tanımı, telif hakkını ihlal ettiği düşünülen ve bu nedenle kaldırılması gereken işin tanımı ve bu işin tarafımızdan tanımlanabilmesi için gereken bütün bilgiler, size ulaşılmasını istediğiniz e-posta adresi, adres ve telefon numarası, söz konusu telif hakkını ihlal eden işin marka ya da marka temsilcileri tarafından verilen izinle kullanılmadığına dair resmi bir belge, ve sunulan tüm bilgi ve dökümanların doğruluğuna dair ve dökümanları sağlayan kişinin marka ve marka adına bu işlemi yapmaya otoritesi olduğuna dair resmi belge.

Lütfen bu belgeleri info@biisletme.com' e-posta yoluyla gönderin.

DİĞER HÜKÜMLER:

İşbu Sözleşme hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve buna uygun şekilde yorumlanacaktır. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti uyuşmazlık hükümleri de dahil olmak üzere, Kullanıcının ikamet ettiği ya da fiilen bulunduğu bölge ve ülke hukukunun işbu Sözleşme hükümlerine uygulanmayacağının, Sözleşme'ye ilişkin veya Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlık ve talep hususlarından Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Kullanıcı ilgili hukukun uygulanmasından sorumludur. Kullanıcı, yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykın, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini, biisletme.com Web Sitesi ve bağlı ortaklarını, sahibini/sahiplerini veya görevlilerini kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işlet¬menin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, Web Sitesinin içeriğine Web Sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, Virüsler, truva atları, casus programlar vb. programlar gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, Web Sitesinin iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların  elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçlan doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini aksi halde doğacak tüm zararın ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu  kabul eder.

Şartların herhangi bir kısımı için yapılması istenen istisnai bir durum biisletme.com ve tarafınızdan yazılı imzalanmış ise kabul edilir. biisletme.com bu şartnamedeki herhangi bir maddenin ihlalini araştırmak ve buna göre uygun gördüğü her hukuki işlemi başlatmak hakkına sahiptir. Bu işlemler, yazılanlar ile kısıtlı olmamak ile beraber, herhangi bir ihlali hukuk yetkililerine ve diğer ilgili üçüncü taraflara bildirmek olabilir. Ek olarak, bu süreç sırasında, biisletme.com gereken bütün bilgiler e-postata adresleri, site kullanım tarihi, yayınlamış içerikler, IP adresleri ve trafik ile ilgili her bilgiyi, ilgili kişilere vermek hakkına sahiptir. biisletme.com yukarıda sözü edilen şartların ihlali durumunda, kanun tarafından eşit olarak belirtilmiş olan bütün haklara sahiptir.